Egzamin poprawkowy z Polityki pieniężnej (dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych razem) odbędzie się 23 lutego o godz. 10:00 w sali 202A.