“The last duty of a central banker is to tell the public the truth”. Alan Blinder, były zastępca prezesa Fed.


Materiały związane z wykładem z Polityki pieniężnej

Wprowadzenie i plan wykładów.
Slajdy nt. podaży pieniądza i czynników jego kreacji.

Kolejne slajdy umieszczam w tym semestrze na platformie Teams.