Materiały związane z wykładem z Polityki pieniężnej

Plan wykładów
Agregat M3
Czynniki kreacji pieniądza
Inflacja bazowa (proszę poczytać o metodyce - plik PDF na tej stronie)
Założenia polityki pieniężnej na 2018 rok
The monetary policy of the European Central Bank
Wybrane slajdy dotyczące rezerw walutowych